.

Mūsu sadarbības partneri – izdevēji.

Pašlaik mūsu interneta grāmatnīcā www.gramatuplaukts.lv var iegādāties šādu izdevēju grāmatas: Apgāds Zvaigzne ABC Izdevniecība Avots Apgāds Kontinents Egmont Latvija Jumava Dienas grāmata Madris Apgāds Mansards Valters un Rapa Latvijas Mediji Augstākminēto izdevēju sortimentus atjaunojam reizi mēnesī, lai pēc iespējas mazāk būtu gadījumu, kad pasūtat grāmatu, ko nevaram sagādāt. Tomēr šādi gadījumi gadās. Nelielais izdevēju skaits […]