Pasaules uzskats jeb cilvēks dabā, sabiedrībā un mūžībā