Mācīsimies skaitīt!Skaitļu kartītes (M.Stārastes zīm)