Privātuma politika

Iepirkšanās SIA Grāmatpunkts interneta veikalā vietnē www.gramatuplaukts.lv, turpmāk – SIA Grāmatpunkts veikals, nav iespējama bez Jūsu personas datu apstrādes. Mēs veiksim Jūsu personas datu apstrādi, tikai tad, ja Jūs izvēlēsieties savus personas datus mums sniegt. Ja savus personas datus mums sniegt nevēlaties vai nepiekrītat personas datu apstrādei tā, kā tas izklāstīts šajā Privātuma politikā, mēs Jums nevarēsim sniegt SIA Grāmatpunkts veikala pakalpojumus, Jūs nevarēsiet veikt pirkumus un/vai Jūsu reģistrācija SIA Grāmatpunkts veikalā netiks apstiprināta, un Jūsu sniegtā informācija netiks saglabāta nevienā no mūsu sistēmām. Jūsu atbildība ir sniegt tikai patiesus datus un tikai savus datus. SIA Grāmatpunkts veikals neuzņemas atbildību par nepareiziem un/vai neatbilstoši sniegtiem personas datiem. Gadījumā, ja Jūs būsiet norādījuši citas personas datus, tad pretenziju gadījumā mums ir tiesības vērsties pie Jums ar regresa prasību.

Informējam, ka mēs saglabājam tiesības šo Privātuma politiku nepieciešamības gadījumā mainīt un tās aktuālā redakcija, ar kuru Jums ir pienākums iepazīties, ir pieejama SIA Grāmatpunkts veikala interneta vietnē.

Reģistrējoties SIA Grāmatpunkts veikalā vai veicot pirkumus bez reģistrācijas, Jums ir jāakceptē interneta vietnes lietošanas noteikumi, kas nozīmē, ka esat piekritis līgumam un šī piekrišana apliecina līguma noslēgšanu, kā arī jāapstiprina, ka esat iepazinies ar šo Privātuma politiku.

 

Kas ir personas dati? 

Tā ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

Kam Jūs uzticēsiet savus personas datus jeb kas būs Jūsu personas datu pārzinis un apstrādātājs?

Kad iepirksieties un/vai reģistrēsieties SIA Grāmatpunkts veikalā, Jūs uzticēsiet savus datus Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Grāmatpunkts” reģistrācijas Nr. 40103424335, juridiskā adrese: Vagonu iela 31-1, Rīga, LV-1009, turpmāk – Sabiedrība. Sabiedrība ir Jūsu personas datu apstrādes pārzinis, kas personas datus apstrādās tikai atbilstoši šai Privātuma politikai un rūpēsies par datu apstrādes drošību. Mēs apstiprinām, ka Jūsu personas datu apstrāde notiks atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nepieciešamības gadījumā atsevišķu SIA Grāmatpunkts veikala funkciju nodrošināšanai un pasūtījumu izpildei, Sabiedrība Jūsu personas datus var nodot personas datu apstrādātājam, lai tas Sabiedrības uzdevumā veiktu kādas konkrētas darbības, piemēram, veikt pasūtīto preču komplektēšanu vai organizētu piegādi.

 

 

Kādus personas datus un kāpēc mēs tos apstrādāsim?

Jūsu profils

Ja Jūs izvēlaties veidot profilu un reģistrēties SIA Grāmatpunkts veikalā, tad lai Jūs varētu to izdarīt, mums ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus.

 

Personas dati, kuri nepieciešami attiecībā uz reģistrēšanos, profila izveidi un pārvaldīšanu:

 

Personas datu kategorijasJuridiskais pamatsGlabāšanas ilgums
Jūsu vārds, uzvārds, adrese (pilsēta, ielas vai mājas Nr., dzīvokļa Nr.), e-pasta adrese un tālruņa numurs.Līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, noslēgšanai un izpildei, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.Visu periodu, līdz kamēr Jūs profilu dzēšat. Jūsu profila izveides datus mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgst saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

 

 

 

Jūsu profila administrēšana

Lai mēs varētu administrēt Jūsu profilu, ja esat izvēlējies to izveidot, mēs apstrādājam šādus personas datus:

Datu kategorijasDatu apstrādes juridiskais pamatsDatu apstrādes termiņš
Jūsu reģistrēšanās laikā norādītie dati, pievienošanās profilam dati, darbības profilā, tai skaitā tehniskie pārlūkošanas dati (IP adrese, pievienošanās un pārlūkošanas tehniskā informācija).Jūsu noslēgtais līgums un izveidotais profils, lai izpildītu līguma saistības, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.Visu periodu, kamēr Jūs esat profila lietotājs. Personas datus varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

 

 

Jūsu pirkumi

Lai Jūs varētu veikt pirkumus SIA Grāmatpunkts veikalā bez profila izveides vai ar tā izveidi, veikt maksājumus vai lai mēs varētu Jums veikt naudas atmaksu atbilstoši līguma noteikumiem, lai mēs varētu sagatavot grāmatvedības attaisnojuma dokumentus, piemēram, faktūrrēķinus, preču pavadzīmes utml., organizēt pasūtīto preču piegādi, kā arī veikt un/vai nodrošināt citas ar pirkumiem saistītās darbības/funkcijas.

 

Datu kategorijasDatu apstrādes juridiskais pamatsDatu apstrādes termiņš
Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas metode un maksājuma informācija, tostarp bankas konta numurs, bankas kartes numurs, bankas kartes īpašnieks.Jūsu noslēgtais līgums un/vai izveidotais profils, lai izpildītu līguma saistības, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai un juridisko pienākumu pildīšanai, kas rodas un ir piemērojamas SabiedrībaiGrāmatvedības attaisnojuma dokumenti – 5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas un preču pavadzīmes parakstīšanas dienas. Ar Jums noslēgto līgumu un pirkumu darījumu apliecinošos grāmatvedības attaisnojuma dokumentus mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgts saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

 

 

Piedāvājumu un informācijas sniegšana

SIA Grāmatpunkts veikalā, Jums tiks lūgta piekrišana jaunumu un piedāvājumu saņemšanai e-pastā un/vai uz Jūsu tālruņa numuru SMS veidā, atkarībā no Jūsu izvēlētā informācijas saņemšanas veida. Lai izteiktu vēlmi un piekrišanu jaunumu un piedāvājumu saņemšanai, Jums būs jāieklikšķina attiecīgi marķētajos laukos, kad reģistrēsieties vai veicat maksājumu bez reģistrācijas SIA Grāmatpunkts veikalā. Ja nevēlaties, lai mēs Jums sūtītu piedāvājumus un/vai jaunumus, Jūs varat nedot mums savu piekrišanu, vai ja Jūs esat devis savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un/vai jaunumus, tad jebkurā brīdī Jūs varat no tiem atteikties vai mainīt Jūsu izvēlētos paziņojumu saņemšanas veidus (kanālus). Jūsu atteikums saņemt piedāvājumus un jaunumus netraucēs izmantot pakalpojumus un noslēgtā līguma saistību izpildi.

Datu kategorijasDatu apstrādes juridiskais pamatsDatu apstrādes termiņš
Jūsu vārds, e-pasta adrese un (vai) tālruņa numurs.Jūsu piekrišana saņemt piedāvājumus un informāciju par aktuālajiem jaunumiem, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana saņemt piedāvājumus un jaunumus. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

 

Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte

Mēs pastāvīgi strādājam, lai mūsu preču sortiments, piemērotās akcijas un atlaides pēc iespējas labāk atbilstu mūsu pircēju, t.sk. Jūsu vajadzībām. Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot mūsu komercdarbībai nepieciešamos pārskatus, mēs izmantojam automatizētu datu analīzi. Analīzes laikā mēs izmantojam nepersonalizētus datus un neapstrādājam Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un citu Jūs individualizējošu informāciju. Datu analīze statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati (adrese un pirkuma dati) palīdz mums pieņemt svarīgus komercdarbības lēmumus par mūsu pircēju vajadzībām, atbilstoša preču sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, u.tml. Šo datu analīzes darbības neietekmē Jūsu likumīgās vai līdzīga rakstura intereses, kā arī tas neietekmē turpmāko pakalpojumu un Jūsu noslēgtā līguma saistību izpildi.

Datu kategorijasDatu apstrādes juridiskais pamatsDatu apstrādes termiņš
Adrese, pirkuma dati (ieskaitot pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu, piešķirto atlaižu summu).Mūsu leģitīmās intereses ir analizēt pirkumu datus konkrētā reģionā pēc klientu adresēm un sagatavot mūsu komercdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu mūsu komercdarbību un radītu ieguvumus gan Jums kā klientam, gan Sabiedrības komercdarbībai.5 kalendārie gadi no pasūtījuma izdarīšanas brīža

 

Klientu pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošana

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Jūsu atsauksmes, turpmāk – Pieprasījums. Jūsu datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu Pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, atrisināt Jūsu izteiktos lūgumus vai prasījumus (sūdzības). Jūsu sniegto atsauksmju datus mēs varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbības un Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Jūsu sniegto viedokli un piedāvājumus.

Datu kategorijasDatu apstrādes juridiskais pamatsDatu apstrādes termiņš
Jūsu nosauktie identifikācijas un kontaktinformācijas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, adrese, dzimšanas datums u.tml.;

Jūsu Pieprasījuma saturs: gadījums, kura sakarā vēršaties, tā apstākļi, datums, vieta, Jūsu lūgums, prasība vai atsauksme, prece, cita Pieprasījumā sniegtā informācija;

Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un (vai) dati: piemēram, preces pirkšanas – faktūrrēķina/rēķina/preču pavadzīmes dati, preces fotogrāfijas.

Mūsu juridisko pienākumu izpilde uz Jūsu pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu, kā arī mūsu leģitīmās intereses vērtēt Jūsu kā klienta atsauksmes, lai uzlabotu mūsu darbības un sniegto pakalpojumu kvalitāti Jums, un mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.Līdz 12 mēnešiem. Jūsu prasījumus par precēm mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgts saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām par preču pirkumiem, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

 

Cik ilgi mēs apstrādājam un uzglabājam Jūsu datus?

Jūsu Pieprasījumu un ar to saistītos Jūsu datus mēs apstrādājam un uzglabājam tik ilgi, kamēr izskatām Pieprasījumu, sniedzam Jums atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, kā arī vēl līdz 6 (sešiem) mēnešiem pēc Pieprasījuma atrisināšanas, bet ne īsāku laiku kā:

– pieprasījumi elektroniskā veidā e-pastā – ne ilgāk kā 6 mēnešus;

– sūdzības – 12 mēnešus;

Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un (vai) stāsies spēkā gala nolēmums.

Beidzoties šajā Privātuma politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs dokumentus, kas satur Jūsu personas datus, droši un uzticami iznīcināsim.

 

No kādiem avotiem mēs iegūstam un apkopojam Jūsu personas datus?

Jūsu datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki šajā Privātuma politikā norādītie juridiskie pamati.

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Reģistrējoties SIA Grāmatpunkts veikalā, Jūs datus iesniedzat tiešā veidā mums, bet pirkuma datus – izmantojot pakalpojumus.

Jūsu datus iegūstam tiešā veidā no Jums arī tad, kad iesniedzat Pieprasījumu jebkādā izvēlētajā veidā: elektroniskā veidā uzrakstot mums elektronisku vēstuli un nosūtot to mums uz elektronisko pasta adresi, iesniedzot mums papīra formā rakstisku pieprasījumu.

Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanai mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Jūsu Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un (vai) Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piemēram, mēs varam izskatīt pirkuma operāciju datus, Jūsu profila lietošanas vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.

 

Kā mēs datus glabājam un iznīcinām?

Noslēdzoties Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas periodam, kas noteikts šajā Privātuma politikā (izņemot, zemāk minētajos gadījumos), mēs iznīcināsim Jūsu datus drošā veidā, bet Privātuma politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā laika periodā.

Ilgāk, nekā noteikts šajā politikā, Jūsu personas dati var tikt uzglabāti tikai tad, ja pastāvēs kāds no šādiem apstākļiem:

– tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāties pret prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un varētu īstenot savas tiesības;

– personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

– ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana;

– Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai;

– nepieciešams nodrošināt rezerves kopiju un citus līdzīgus mērķus;

– pastāvot citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem.

Gadījumā, ja būs iestājušies šādi apstākļi, tad informācija, kas satur personas datus tiks glabāta līdz attiecīgā procesa (kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa pabeigšanas) nodošanai tiesībsargājošajai institūcijai vai līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās dienai.

 

Kādos gadījumos un kādiem personas datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus un kādā teritorijā Jūsu personas datus apstrādājam?

Jūsu datus varam nodot apstrādei personas datu apstrādātājiem, t.i. personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt pakalpojumu sniegšanu. Tādas personas var būt mūsu starpnieks, personas, kuras mums palīdz nodrošināt preču piegādi, komplektēšanu, IT datubāzu programmatūras piegādātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko datu apstrādes līgumu.

Ja Pieprasījumā aprakstītais gadījums tiks atzīts par apdrošināšanas gadījumu, Jūsu Pieprasījumu un datus nodosim apdrošināšanas sabiedrībai (-ām), kurā (-ās) esam apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, mantu vai kura (-as) sniedz mums citu ar Jūsu Pieprasījumā minēto gadījumu saistītu apdrošināšanas segumu. Apdrošināšanas sabiedrības darbojas kā neatkarīgi/atsevišķi datu pārziņi un Jūsu datus apstrādā saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības nosacījumiem un noteikumiem.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām/uzraugošām valsts varas, pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai vai kontrolējošām/uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pamatoti pieprasot vai tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un IT resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības, u.tml.

Jūsu datus IT risinājumu nodrošināšanai, kā datu apstrādātājiem, varam nodot arī juridiskām personām, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomikas zonas. Apliecinām, ka šādā gadījumā Jūsu personas dati tiks nosūtīti datu apstrādātājiem tikai uz tādām valstīm, kuru personas datu aizsardzības tiesiskais regulējums un līmenis atbilst Eiropas Komisijas tā saucamajiem adekvātuma lēmumiem, kuri apliecina, ka attiecīgā valsts nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību.

 

Kādas ir Jūsu tiesības un kā Jūs tās varat izmantot?

Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām attiecībā uz personas datu apstrādi un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam to uzmanīgi izlasīt:

 

Tiesības piekļūt saviem personīgajiem datiem, kurus mēs pārvaldām

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Jums.

Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Privātuma politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Kā SIA Grāmatpunkts veikala reģistrētais profila lietotājs, Jūs varat jebkurā brīdī savā lietotāja profilā iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem (piemēram, pārbaudīt Jūsu iesniegto personas datu informāciju, aktualizēt informāciju, Jūsu dotās piekrišanas, u.tml.), saņemt Jums izrakstītos faktūrrēķinus par pēdējiem 12 mēnešiem.

Ja neesat SIA Grāmatpunkts veikala reģistrēts lietotājs, ja šajā Privātuma politikā, SIA Grāmatpunkts veikala Jūsu lietotāja profilā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt pirkumu operāciju vēsturi par ilgāku nekā 12 mēnešu periodu, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Privātuma politikas norādītajos veidos.

 

Tiesības labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot, vēršoties pie mums šajā Privātuma politikā norādītajos veidos vai Jūs varat patstāvīgi veikt SIA Grāmatpunkts veikala profilā savu datu labošanu (aktualizāciju). Atgādinām, ka par savu datu pareizību atbildīgs esat Jūs.

 

Tiesības atcelt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats attiecīgo datu apstrādes izbeigšanai. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un jaunumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jums iespējas turpināt izmantot pakalpojumus un noslēgtā līguma saistību izpildi, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt un Jūs nevarēsiet saņemt Jums aktuālus piedāvājumus un jaunumus.

Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot Jūsu atbilstoši atjauninātu reģistrācijas informāciju par dotajām piekrišanām, mainot piekrišanu nosacījumus savā reģistrētā lietotāja profilā vai sazinoties ar mums šīs Privātuma politikas norādītajos veidos gadījumos, ja Jums nav lietotāja profila. Kad Jūsu piekrišana tiks atsaukta, mēs pārtrauksim uz piekrišanas pamata apstrādāt datus un Privātuma politikā norādītajos gadījumos – datus uzticami un neatjaunojami dzēsīsim vai anonimizēsim.

Jebkurā gadījumā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par Jūsu doto piekrišanu mēs varam uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

 

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Jūsu lūgumu nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu Valsts inspekcija.

 

Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar mūsu leģitīmām interesēm

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm. Tomēr, ņemot vērā pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā personas datu apstrādes pārziņa) likumīgo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt izmantot pakalpojumus un noslēgtā līguma darbība tiks pārtraukta un izbeigta. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mūsu SIA Grāmatpunkts veikala administratoram, kura kontaktinformācija ir norādīta šajā Privātuma politikā.

 

Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības izdzēst savu lietotāja profilu, ja tāds ir, tādējādi dzēsīsies Jūsu personas dati vai lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties, lai tiktu dzēsta pirkumu vēsture, tad Jums jāiesniedz mums lūgums, neatkarīgi no tā, vai esat profila lietotājs vai pirkumus veicat, nereģistrējot profilu. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu SIA Grāmatpunkts veikala administratoram, kura kontaktinformācija ir norādīta šajā Privātuma politikā. Papildus informējam, ka Jūsu SIA Grāmatpunkts veikala profilā reģistrētie lietotāja dati bez atsevišķa Jūsu lūguma tiks izdzēsti bet pārējie dati – izdzēsti vai droši anonimizēti, ja Jūs pārtrauksiet izmantot SIA Grāmatpunkts veikala pakalpojumus un ir pagājuši 5 (pieci) gadi no Jūsu kā reģistrētā lietotāja pēdējās aktivitātes SIA Grāmatpunkts veikalā.

 

Tiesības ierobežot datu apstrādi

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, u.c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums pakalpojumu sniegšanu un līguma saistību izpildi. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu SIA Grāmatpunkts veikala administratoram, kura kontaktinformācija ir norādīta šajā Privātuma politikā.

 

Tiesības uz datu pārnesamību

Datus, ko apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu un kuru apstrāde veicama, piemērojot automatizētus līdzekļus, Jums ir tiesības pārcelt uz citu datu pārzini. Ja vēlaties izmantot tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu SIA Grāmatpunkts veikala administratoram, kura kontaktinformācija ir norādīta šajā Privātuma politikā.

 

Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu mūsu pircēju datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu SIA Grāmatpunkts veikala profilā reģistrētos aktuālos datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem reģistrētā lietotāja datiem. Papildus, veicot šo pārbaudi, mēs salīdzināsim vai pieprasījuma e-pasts atbilst profilā reģistrētam, tādejādi veiksim autorizāciju.  Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piemēram, Jūsu norādītie dati nesakritīs ar SIA Grāmatpunkts veikalā reģistrētā lietotāja profilā norādītajiem datiem vai Jūs neveiksiet autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma saņemšanas), mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat lūgto datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Jums informāciju saskaņā ar Jūsu iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, gadījumos, kad informāciju nevaram Jums izsniegt, par to rakstiski Jūs informējot.

 

Kādā veidā jūs varat sazināties ar mums?

– ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz e-pasta adresi: oskars@gramatuplaukts.lv

– informācijas saņemšanai zvanot uz tālruni: +371 28236959

SIA Grāmatpunkts veikala administratora kontaktinformācija:

– e-pasta adrese: oskars@gramatuplaukts.lv,

– pasta korespondences adrese: Vagonu iela 31-1, Rīga, LV-1009, vēstuli adresējiet: SIA “Grāmatpunkts”

 

Cik droši ir Jūsu dati?

Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību personas datu aizsardzības normatīvo aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām. Mēs konsekventi ievērojam personas datu minimizēšanas principu un neapkopojam datus, kas mums nav nepieciešami šajā Privātuma politikā norādīto mērķu sasniegšanai. Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu sadarbības partneri tiek rūpīgi atlasīti un viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, Jūsu informācijas nodošanā mums, izmantojot internetu vai mobilos sakarus, pilnīgu drošību nevar garantēt; jebkāda Jūsu informācijas nodošana mums iepriekš norādītos veidos tiek veikta uz Jūsu pašu riska.

 

Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus (tas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklējat mūsu mājaslapu, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā). Plašāku informāciju par sīkfailiem, to izmantošanu un atteikšanos skatiet Sīkfailu politikā.