Atgriešanas politika

Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

  1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesībasun vienpusēji atkāpties no SIA Gramatpunkts veikalā noslēgtā preču pirkšanas-pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.
  2. Atteikuma iesniegumu Pircējs nosūta uz e-pastu: oskars@gramatuplaukts.lv
  3. Pircējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šīs politikas 7. punktā noteiktā kārtībā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā.
  4. Atgriešanas politikas 1. punktā noteiktās atteikuma tiesībasvar izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i., fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
  5. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot 1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējami 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. pantā paredzētie gadījumi.
  6. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt Pārdevējam prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.
  7. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības, Pircējs nosūta pa pastu/ ar kurjeru vai bez maksas nodod Pārdevēja rīcībā, pirms tam vienojoties ar Pārdevēju pa e-pastu oskars@gramatuplaukts.lv par preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces to piegādes laikā, preces atgriežamas Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), kurš tās piegādājis.
  8. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.
  9.  Ja Pircējs konstatē Preces neatbilstību Līguma noteikumiem pēc tam, kad kurjers jau ir aizgājis, Pircējs  informē par to 72 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, rakstot e-pastu uz oskars@gramatuplaukts.lv. Pēc iesnieguma izskatīšanas un Pircējam pozitīva lēmuma gadījumā, nauda par atgrieztajiem produktiem tiks pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu, no kura tika veikts pasūtījums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc produkta atgriešanas datuma. Negatīva lēmuma gadījumā atbilde tiek nosūtīta Pircējam e-pasta formā.